contact@defysioonline.nl
NL

Wij werken graag met u naar de meest optimale behandeling. Ons doel is om u eigen regie over uw klachten te geven. Wij geloven erin dat goed inzicht helpt bij een goed herstel. Als u begrijpt wat er aan de hand is, kunt u beter aan uw eigen herstel werken. Hiermee krijgt u de regie weer terug. Wij geven u hierbij de juiste en professionele begeleiding. De digitale afspraak wordt door middel van videobellen uitgevoerd. Dit kan op elk moment en u hoeft er de deur niet voor uit. U hoeft zelfs niet in Nederland te zijn. Middels een persoonlijk gesprek vragen we naar de klacht, het ontstaan en het beloop. Samen gaan we onderzoeken waar de klacht vandaan komt en wat u eraan kan doen. Wij geven duidelijke uitleg over uw klachten. Op deze manier krijgt u zelf inzicht in de klacht.

Wij maken voor u een persoonlijk oefenprogramma. Dit gebeurd allemaal in en beveiligde omgeving. U gaat hier zelfstandig mee aan de slag. Wanneer alleen adviezen genoeg zijn, is één enkele behandeling al voldoende. Maar voor het beste herstel blijkt uit ervaring dat een vervolg afspraak beter resultaat geeft. Hierin nemen we het beloop van de klachten met u door. Ook worden de oefeningen doorgenomen en gekeken of de uitvoering juist is. We passen het oefenprogramma aan wat nodig is. U kunt ons tussendoor altijd bereiken met vragen. Het aantal afspraken is afhankelijk van de klacht, het beloop en de mogelijkheden. Dit wordt altijd met u besproken.

Tijdens de eerste digitale afspraak wordt ook beoordeeld of de klacht digitaal behandeld kan worden. Wanneer dit niet het geval is, zal worden geadviseerd naar een fysiotherapie praktijk in uw eigen omgeving te gaan.